Rada Naukowa IMIM PAN - przyznanie stopni naukowych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w dniu 24.10.2019 r. przyznano stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa: dr inż. Annie Góral, dr inż. Annie Sypień, dr. inż. Łukaszowi Rogalowi oraz stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych: mgr inż. Agnieszce Hara i mgr inż. Annie Jarzębskiej.
Okolicznościowe dyplomy wręczył Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Bogusław Major oraz Dyrektor Instytutu dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN.

Serdecznie Państwu gratulujemy!