Pracownia Inż. Powierzchni i Biomateriałów(DN-4)

blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

DN-4 Pracownia Inżynierii Powierzchni i Biomateriałów


SKŁAD OSOBOWY:

Prof. dr hab. Ewa BEŁTOWSKA - LEHMAN - kierownik pracowni

Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN - z-ca kierownika pracowni


Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł. koresp. PAN

Dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN

Dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. PAN

Dr Agnieszka Bigos

Dr Aldona Mzyk

Dr inż. Klaudia Trembecka-Wójciga


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr Małgorzata Pomorska

Mgr inż. Zbigniew Kania


Doktoranci i magistranci:

Mgr inż. Agnieszka Brzoza

Mgr inż. Gabriela Imbir

Inż. Aleksandra Drewienkiewicz

Inż. Sebastian Sumara

Inż. Monika Wołowicz