blaszki5.jpg

Dr inż. Maciej Szczerba

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: 12-295 28 27, pokój 110, fax: +48-12-295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

dr inż. Maciej Szczerba od 2007 roku jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, na stanowisku Metalurga, a od 2011 roku na stanowisku Adiunkta. Od 2009 roku jest Ekspertem w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej L-3.

 

Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2006

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2011 (z wyróżnieniem)


Dorobek naukowy

Łącznie 28 opublikowanych pozycji (w tym 20 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii).

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. M.J. Szczerba, S. Kopacz, M.S. Szczerba, Experimental studies on detwinning of face-centered cubic deformation twins, Acta Materialia 104 (2016) 52-61.

 2. M.J. Szczerba, S. Kopacz, M.S. Szczerba, Detwinning of face-centered cubic deformation twins via the correspondence matrix approach, Acta Materialia 102 (2016) 162-168.

 3. R. Chulist, M. Faryna, M.J. Szczerba, Orientation relationship between austenite and non-modulated martensite in Ni-Mn-Ga single crystals, Acta Materialia 103 (2016) 836-843.

 4. M.J. Szczerba, R. Chulist: Detwinnning of a non-modulated Ni-Mn-Ga martensite: From self-accommodated microstructure to single crystal. Acta Materialia 85 (2015) 67-73.

 5. E. Pagounis, A. Laptev, M.J. Szczerba, R. Chulist, M. Laufenberg, Acta Materialia 89 (2015) 32-40.

 6. M.J. Szczerba, Non-modulated martensite microstructure with internal nanotwins in Ni-Mn-Ga alloys, Archives of Metallurgy and Materials 60 (2015) 2267-2270.

 7. E. Pagounis, M.J. Szczerba, R. Chulist, M. Laufenberg, Large magnetic field-induced output in a NiMnGa seven-layered modulated martensite, Applied Physics Letters 107 (2015) 152407.

 8. M.J. Szczerba, R. Chulist, S. Kopacz, M.S. Szczerba: Effect of initial plastic strain on mechanical training of non-modulated Ni-Mn-Ga martensite structure. Materials Science and Engineering A 611 (2014) 313-319.

 9. E. Pagounis, R. Chulist, M.J. Szczerba, M. Laufenberg: Over 7% magnetic field-induced strain in a Ni-Mn-Ga five-layered martensite. Applied Physics Letters 105 (2014) 052405.

 10. E. Pagounis, R. Chulist, M.J. Szczerba, M. Laufenberg: High-temperature magnetic shape memory actuation in a Ni-Mn-Ga single crystal. Scripta Materialia 83 (2014) 29-32.

 11. M.J. Szczerba, M.S. Szczerba, Transformation of dislocations during twin variant reorientation in Ni-Mn-Ga martensite structures, Scripta Materialia, 66 (2012) 29-32.

 12. M.S. Szczerba, S. Kopacz, M.J. Szczerba: On the reverse mode of FCC deformation twinning. Acta Materialia 60 (2012) 6413-6420.


Projekty badawcze:

 • Projekt NCN OPUS: „Zaawansowane badania doświadczalno-teoretyczne powstawania pasm ścinania w warstwowych układach osnowa-bliźniak materiałów RSC". (numer 2016/23/B/ST8/01193) kierownik, 2017-2020.

 • Projekt Iuventus Plus pt.: „Badania wpływu odwrotnych transformacji bliźniaczych na własności mechaniczne materiałów RSC"(Nr 0/600/IP2/2013/72), kierownik, 2013-2015.

 • Projekt NCN: Zaawansowane badania reorientacji wariantów martenzytu w odkształconych plastycznie monokryształach Ni-Mn-Ga.(NCN:2011/03/D/ST8/04017) kierownik, 2012-2015.

 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych, (Projekt PBZ-KBN-100/T08/2003), wykonawca, 2004-2007.

 • Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych metodą krystalizacji kierunkowej, (PBZ-MNiSW-03/I/2007), wykonawca, 2007-2011.

 • ERA-NET MNT/FP6: Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat), wykonawca, 2009-2012.

 • KMM-NoE Project FP6, Knowledge-based multicomponent materials for durable and safe performance; Stress related effects, 2004-2008.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Marche Polytechnic University, Ancona, Włochy, 2007 (1 tydzień).

Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg, Niemcy 2009 (1 tydzień).

Wydział Fizyki, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy 2011 (2 tygodnie)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2009: Małopolskie Stypendium Doktorskie dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych.

2011: Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk

2015: Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Laboratoryjne zajęcie dydaktyczne na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej z przedmiotu „Teoria Własności Mechanicznych", 2006 - 2009

Współopiekun 1 pracy inżynierskiej: Paulina Cierniak (2009).


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji AMT-2010 (XIX Physical Metallurgy and Materials Science Conference), Zakopane.


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii elektronowej, fizyko-mechaniczne własności ciał stałych, technologie otrzymywania monokryształów, stopy z pamięcią kształtu.