Pracownia DN-7

Drukuj


Kierownik pracowni:

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, Prof. PAN


Pracownicy naukowi:

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Dr hab. Marek Lipiński, Prof. PAN

Dr hab. inż. Robert Chulist, Prof. PAN

Dr hab. Piotr Panek, Prof. PAN

Dr hab. Zbigniew Świątek, Prof. PAN

Dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk, Prof. PAN

Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak

Dr inż. Katarzyna Gawlińska - Nęcek

Dr Marcela Ewa Trybuła

Dr inż. Zbigniew Starowicz

Dr Agnieszka Bigos

Dr Marta Janusz-Skuza


Prof. dr hab. inż. Waldemar Wołczyński - Profesor Senior


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Dr Monika Bugajska

Bogusław Drabczyk

Elżbieta Jankowska


Doktoranci:

Mgr Monika Czerny

Mgr Izabella Kwiecień

Mgr Agnieszka Pająk

Mgr inż. Piotr Sobik

Mgr inż. Marcin Szmul