blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-05-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  uchwytu do próbek w transmisyjnym mikroskopie elektronowym wraz z oprzyrządowaniem OgłoszenieSIWZZałącznikiZałącznik nr 5 - w j. angielskimZałącznik nr 4 ...
 • PN-03-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  uchwytu do próbek w transmisyjnym mikroskopie elektronowym wraz z oprzyrządowaniem OgłoszenieSIWZZałączniki - wprowadzona zmiana Załącznik nr 5 w j. angiels...
 • PN-02-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do realizacji testów ściskania wraz z układem sterowania, (zakres głowicy do 100 kN).OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-1-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN OgłoszenieSIWZZałącznik nr 1Załączniki nr 2-4Załącznik nr 5Załącznik nr 6Załącznik nr 7Odpowiedzi na pytania of...
 • PN-14-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  rozbudowę infrastruktury informatycznej - wirtualizację środowiska IT w IMIM PAN w Krakowie, polegającą na dostawie: zestawu serwerów, macierzy dyskowej i oprogramowa...
 • PN-13-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i ...
 • PN-12-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora gazów wyjściowych, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-10-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu SEM, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałącznikiZałączniki w formacie .doc...
 • PN-11-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 22 przy ul. Krakowskiej w Kozach. OgłoszenieSIWZzmiana SIWZ - 18.06.2014Załączniki nr 1-6Załączniki nr 7-8Prz...
 • PN-04-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pok. 108, 108a, 101, 016, 019, 113, klatki schodowej, balkonu i elewacji w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25...
 • PN-08-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory manipulacyjnej z atmosferą ochronną.OgłoszenieSIWZZałącznikiOdpowiedzi na pytania oferenta - 09.04.2014...
 • PN-09-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi drukowaniaOgłoszenieSIWZZmiana SIWZ - 09.04.2014Załączniki Odpowiedzi na pytania oferenta - 08.04.2014Odpowiedzi na pytanie Oferenta - 09.04.2014...
 • PN-06-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiarów prądu zwarcia ogniwa słonecznego wzbudzonego promieniowaniem świetlnym (LBIC). OgłoszenieZmiana Ogłoszenia - 31.03.2014SIWZZałączniki...
 • PN-07-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji stanowiska monochromatora.OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-05-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  notebooka OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • ZWR-1-2014

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia...
 • PN-03-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisko do badań zwilżalności (urządzenie wraz oprogramowaniem)OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-01-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wytworzenie powłok.OgłoszenieOgłoszenie zmiana - 28.01.2014Ogłoszenie w j. angielskiOgłoszenie zmiana - j. angielski - 28.01.2014SIWZSIWZ zmiana - 28.01.2014SIWZ zmiana...
 • PN-24-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu pomp – elementu stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż), OgłoszenieSIWZZałączniki nr...
 • PN-28-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do badania procesów absorpcji i desorpcji gazów (w cieczach i ciałach stałych), (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałączn...